15 000 zł średniej pensji? Tyle dostali w 2019 pracownicy w TYM zawodzie!

15 000 zł średniej pensji w Polsce osiągnęli pracownicy tej w branży w Polsce. I nie chodzi tu wcale o informatyków czy przedstawicieli branży finansowej.

W grudniu 2019 średnią zarobków na poziomie 15 000 zł osiągnęli górnicy. Jest to znacznie wyższa kwota w porównaniu do innych, równie dobrze opłacanych zawodów na rynku.

 

ZOBACZ TAKŻE: TYLE Lidl płaci już za godzinę pracy! „Rzucę pracę w banku”.

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 roku wyniosło 5 604 zł (brutto). Jeśli jednak pod lupę weźmiemy poszczególne sektory, widzimy wielkie rozbieżności. Żadne z wynagrodzeń w branżach nie zbliża się jednak do wyników z branży polskiego górnictwa. W górnictwie i przemyśle wydobywczym  średnia wyniosła 14 951 zł, a w samym górnictwie węgla kamiennego i brunatnego – 17 582 zł. Branża górnicza może pochwalić się także najszybciej rosnącymi wynagrodzeniami w sektorze. W 2019 w ciągu roku pensje wzrosły aż o 7,3 procent! Co w porównaniu do innych zawodów daje bardzo wysoki wynik.

 

Główny urząd statystyczny poinformował ponadto, że płace rosły we wszystkich branżach:

,,Najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 9,3 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrosły wynagrodzenia w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (6,9 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (6,6 proc.). Najmniej wzrosły wynagrodzenia w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w informacji i komunikacji (po 4,3 proc.), a także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,8 proc.).” – informuje GUS

 

 

źródło: GUS 

fot. pixabayKomentarze