500+ dla sierot?

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar chce, aby rządowy program 500+ został rozszerzony na domy dziecka.

Bodnar zwrócił się już nawet w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Celem zmian miałoby być „skuteczne zabezpieczenie interesów wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej”. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich wykluczenie sierot z programu 500+ jest niesprawiedliwe, tym bardziej, że podlegałyby one dodatkowi, gdyby tylko sąd opiekuńczy wskazał dla nich rodzinę zastępczą.

Należy przypomnieć, że taki sam pomysł miała już posłanka Magdalena Kochan z PO, która w trakcie prac nad ustawą o 500+ przedstawiła odpowiednią poprawkę. Wówczas jednak jej propozycja nie uzyskała poparcia wiekszości posłów i  została odrzucona.

Od początku działającego od 1 kwietnia 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500 plus” wypłacono w całym kraju już prawie 5 miliardów złotych. Dodatek przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a w najuboższych rodzinach także na pierwsze. Wsparcie należy się też wszystkim dzieciom w rodzinach zastępczych.

 

BRKomentarze