95. rocznica ustanowienia hymnu Polski

Mazurek Dąbrowskiego, a pierwotnie Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, bo tak się początkowo nasz hymn nazywał, został napisany przez Józefa Wybickiego do melodii nieznanego autorstwa. Powstanie Mazurka datuje się na rok 1797. 26 lutego 1927 r. decyzją uchwały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych został on oficjalnym hymnem Polski.

Mazurek Dąbrowskiego powstał na terenie Republiki Cisalpejskiej latem 1797 r. Autorem słów był Józef Wybicki, poeta i przyjaciel generała Jana Dąbrowskiego, który przyczynił się do powstania Legionów Polskich we Włoszech. Pieśń miała dodać wiary i pokrzepiać ducha żołnierzy polskich. Twórcę melodii nie znamy z imienia i nazwiska, ale wiadomo, że wzorował się na ludowych pieśniach tzw. mazurach.

Pieśń przez długi czas znana była pod nazwą Pieśń Legionów Polskich we Włoszech. Bardzo szybko zdobyła uznanie i wysoką pozycję wśród pieśni patriotycznych. Towarzyszyła powstańcom listopadowym, styczniowym. Gdzieś w połowie XIX wieku pieśń rozpoznawana jest już jako Mazurek Dąbrowskiego.

Na przełomie XIX/XX wieku pieśń stała się na tyle popularna, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości postanowiono uznać Mazurka za oficjalny hymn Polski. Decyzja taka została uprawomocniona decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 26 lutego 1927 r. Od tego dnia nieprzerwanie Mazurek Dąbrowskiego jest hymnem naszej ojczyzny.

W pierwotnej wersji Wybickiego pieśń ma sześć zwrotek, w odróżnieniu od obowiązującej wersji, która została skrócona do czterech, choć często przy okazji odśpiewywania hymnu zdarza się pomijać zwrotkę czwartą – Już tam ojciec…

Przy tej okazji warto wspomnieć o częstym błędzie popełnianym podczas wykonywania pierwszej zwrotki Mazurka, a mianowicie zamiany oryginalnego kiedy my żyjemy, na błędne póki my żyjemy.

JSKomentarze