Będą szczepienia uchodźców i imigrantów? Jest OFICJALNA odpowiedź

Czy będą szczepienia uchodźców i imigrantów? Pojawiła się właśnie oficjalna odpowiedź. Co w niej napisano?

Szczepieni na koronawirusa mogą być tylko imigranci z prawem do pobytu w Polsce, ale pod jednym warunkiem. Musi to odbywać się ze względu na wykonywaną pracę. Jej rodzaj musi uprawniać do szczepień.

– Wyklucza to pozostałych imigrantów, w tym nie tylko mających status uchodźcy, ale i tych, którzy o to wnieśli. Narodowy Program Szczepień lakonicznie odnosi się do cudzoziemców, którzy uzyskają w Polsce dostęp do szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Z programu wynika, że zaszczepione będą mogły zostać wyłącznie osoby mające prawo do stałego lub czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w Polsce pracę, której rodzaj bądź charakter uprawniać będzie do szczepień w etapach 0 – III – podał Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zobacz także: Straciła pracę w TVP, a ma OGROMNĄ kasę! Stać ją na luksusy!

Fot. Pixabay

Oznacza to więc, że szczepionki nie dostaną cudzoziemcy przebywający w Polsce:

  • na podstawie zezwoleń pobytowych, które nie są związane z określonym rodzajem pracy,
  • na podstawie wiz,
  • oczekujący na rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt,
  • objęci ochroną międzynarodową i ubiegający się o taką ochronę.

Program nie zapewnia takim osobom szczepień.

O dokładniejsze informacje na ten temat Adam Bodnar, RPO zwrócił się do Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jaka będzie odpowiedź ze strony rządu?

Zobacz także: OGROMNE podwyżki mandatów! Dostaniesz 14 tys. zł kary, gdy zapomnisz o…

Fot. Pixabay

Źródło: RPOKomentarze