CBA weszło do urzędów marszałkowskich

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli jednocześnie do 16 urzędów marszałkowskich w całej Polsce, by sprawdzić, jak wydawane były pieniądze unijne. W grę wchodzi kwota – 17,3 miliardów złotych.

Jak informuje cba.gov.pl, kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro.

Funkcjonariusze prześwietlą też oświadczenia majątkowe marszałków. Kontrole CBA obejmują między innymi: przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem unijnym.

Przypomnijmy także, że funkcjonariusze CBA weszli na kontrolę do PZU.

Katarzyna B.

Komentarze