Chorzy czekają na to badanie nawet rok, zniecierpliwieni płacą kilkaset złotych prywatnie, a dla palaczy ZA DARMO!

Kolejki na badania specjalistyczne się wydłużają, chorych przybywa, coraz więcej osób decyduje się na prywatne gabinety, a palacze otrzymują bezpłatny bilet wstępu.

 

Sporą kontrowersję w Polsce wywołała opcja bezpłatnych i obowiązkowych badań dla palaczy, a dokładniej bezpłatna tomografia płuc. Projekt obejmie osoby, kóre mają więcej niż 55 lat, a od 35 palą papierosy. O konieczności tego typu badań apeluje Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

 

Główną przyczyną zachorowań na raka płuc jest nałogowe palenie papierosów. Każdego roku wykrywa się ponad 21 tysięcy zachorowań. Z najnowszych raportów wynika, że częściej choroba dotyka kobiety.

 

Pomysł obowiązkowych i bezpłatnych badań powstał z racji zagrożenia związanego z paleniem papierosów. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podaje niezbite dowody na to, że tego typu rozwiązanie to konieczność. Okazuje się, że co czwarty Polak pali papierosy.

 

Główne rekomendacje zmian autorów raportu obejmują:

  • w celu poprawy profilaktyki pierwotnej należy opracować i zapewnić finansowanie dla powszechnych i efektywnych programów profilaktyki pierwotnej, polegających na szeroko zakrojonych programach edukacyjnych, szczególnie wśród młodzieży;

  • w celu poprawy profilaktyki wtórnej należy opracować i zapewnić finansowanie  ze środków  publicznych (NFZ, MZ, samorządowe programy polityki zdrowotnej) populacyjnych programów przesiewowych (np. niskodawkowa tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości).

  • w celu poprawy diagnostyki patomorfologicznej i  genetycznej należy wprowadzić mechanizmy zapewniające pełne finansowanie  badań genetycznych przy zapewnieniu kontroli jakości ich wykonywania.

  • w celu poprawy wyników leczenia należy kontynuować poprawę efektywności leczenia operacyjnego we wczesnym stadium zaawansowania choroby w szczególności należy nadal dążyć do skrócenia czasu oczekiwania na zabieg operacyjny oraz dokonać analizy jakości leczenia operacyjnego we wszystkich ośrodkach wykonujących zabiegi operacyjne leczenia raka płuca.

  • w celu poprawy wyników leczenia należy w sposób znaczący poszerzyć dostęp do leków ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych, które poprawiają całkowity czas przeżycia oraz jakość życia chorych wpływając na redukcję objawów towarzyszące procesowi nowotworowemu.

  • w celu poprawy zbierania danych należy wdrożyć proponowany przez Ministerstwo Zdrowia Krajowy Rejestr Nowotworów Płuc, który w sposób kompleksowy zapewni zbieranie danych na temat zastosowanego leczenia. zastosowanej terapii u pacjentów oraz pozwoli porównać efekty leczenia w poszczególnych ośrodkach. Dane z rejestru powinny być corocznie publikowanej powszechnie dostępne. – czytamy w raporcie opublikowanym na stronie Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

źródło: pkopo

kgKomentarze