Czas na kolejną dużą imprezę w Polsce

Rząd Beaty Szydło przyjął uchwałę, w której zgodził się na zgłoszenie kandydatury Polski i miasta Łodzi jako potencjalnych organizatorów Międzynarodowej Wystawy EXPO w 2022 roku.

Jak informuje premier.gov.pl, zgłoszenie kandydatury do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu nastąpi przez złożenie listu notyfikującego, podpisanego przez premier Beatę Szydło.

„Rząd popiera zorganizowanie w Polsce wystawy i deklaruje, że w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia – w porozumieniu z władzami samorządowymi – powoła publiczną spółkę celową. Po przyznaniu Polsce prawa do organizacji wystawy wszystkie koszty z tym związane zostaną ujęte w programie wieloletnim. Wydatki inwestycyjne byłyby ponoszone w latach 2018-2023 (w ostatnim roku będą finansowane koszty przebudowy infrastruktury po EXPO). Polska jest zainteresowana zorganizowaniem w Łodzi Wystawy EXPO 2022, poświęconej rewitalizacji obszarów miejskich i uniwersalnym wyzwaniom urbanistycznym” – wskazano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Rząd liczy, że EXPO 2022 przyciągnęłoby do Polski około 8,2 mln turystów. „Wystawa zajęłaby powierzchnię 25 ha w centrum miasta i trwała 3 miesiące – od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Szacuje się, że 86 proc. infrastruktury wystawowej stałoby się stałą częścią miasta, natomiast pozostałe 14 proc. – zostałoby przetworzone i wykorzystane w innych miejscach” – wskazano w komunikacie CIR.

Łódź z pewnością zyska na atrakcyjności, jeżeli odbędzie się wystawa.

BRKomentarze