Czy musisz być na kwarantannie? Z tego obowiązku może zwolnić cię…

Główny Inspektorat Sanitarny podał nowe zasady kwarantanny, które obowiązują od 2 września. Zmian jest sporo. Jak to teraz wygląda? Kto może zwolnić nas z obowiązku jej odbywania?

Kwarantanna jest nakładana na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia. Podlegają jej również osoby, które wróciły z zagranicy i przekroczyły granicę zewnętrzną Unii Europejskie.

Kwarantanna trwa 10 dni. Liczy się ją od dnia następującego po dniu styczności ze źródłem zakażenia lub od przekroczenia granicy. W tym drugim przypadku kwarantannę odbywamy z osobami, z którymi wspólnie zamieszkujemy.

Fot. Pixabay

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może skrócić kwarantannę lub nas z niej zwolnić. Wszystko zależy od naszej sytuacji i okoliczności.

Kwarantannę odbywa się w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie mamy takiej możliwości, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować nas do wyznaczonego ośrodka. W czasie kwarantanny nie można zmieniać miejsca pobytu.

– Jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa, a wynik jest negatywny, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może Cię wcześniej zwolnić z kwarantanny. Jeśli się gorzej poczujesz, powinieneś zgłosić się do lekarza. Skorzystaj z formularza teleporady – wyjaśnia GIS.

Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi kara do 30 tys. zł.

Nadal istnieje obowiązek pobrania i zainstalowania aplikacji „Kwarantanna domowa”. Monitoruje ona przestrzeganie kwarantanny, ale również  umożliwia podstawową ocenę stanu zdrowia i zgłoszenie się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które mogą dostarczać nam leki i artykuły spożywcze.

– Zostań w domu – pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie. Policjanci będą sprawdzać, czy przestrzegasz kwarantanny. Współpracuj z nimi – wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny.

Zobacz także: Wziął telefon i zrobił TO sto razy! Zablokował ważny…

Fot. PixabayKomentarze