Dość wyzysku reprodukcyjnego! Takie hasła wykrzykiwano podczas…

Tak wołali uczestnicy XVIII Warszawskiej Manify, czyli manifestacji organizowanej co roku z okazji Dnia Kobiet, która odbyła się 5 marca bm. W tym roku Manifa miała hasło „Przeciw przemocy władzy”. Organizatorzy tłumaczą jednak, że:

Nie utożsamiają władzy z obecnie rządzącymi, ale definiują ją jako „kumulację opresji” wobec wykluczanych społecznie grup.

W Warszawie do hasła „Przeciw przemocy władzy” dodano: „Dość wyzysku reprodukcyjnego”, który definiowany jest jako ignorowanie, zaniedbywanie i represje wobec kobiet ze strony władzy we wszystkich sferach związanych z rozrodczością. Uczestnicy wskazują w tym kontekście ograniczony dostęp do aborcji, a także antykoncepcji, na ograniczenie dostępu do zapłodnienia in vitro przez wycofywanie się państwa z finansowania tego zabiegu czy likwidację standardów okołoporodowych.

fot. PAPKomentarze