Idzie nowa PLAGA? Dopadła już 8 milionów Polaków!

Coraz więcej Polaków cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Jak pokazują statystyki, dokuczają one ponad 8 mln z nas a rocznie 1,5 mln osób trafia do szpitali psychiatrycznych. Najczęstszą chorobą psychiczną wśród Polaków jest depresja.

Plaga depresji

Jak donosi WHO, na depresję choruje 350 mln ludzi na świecie, ale liczba ta każdego dnia rośnie. Organizacja mówi o prawdziwej pladze depresji na świecie. Podkreśla, że częściej dotyczy ona kobiet niż mężczyzn i pojawia się u osób w każdym wieku – od dzieci, po osoby starsze.

Zaburzenia psychiczne obejmują także: zaburzenie afektywne dwubiegunowe, schizofrenię i inne psychozy, demencję oraz zaburzenia rozwojowe, w tym autyzm.

Czym jest depresja?

Depresja charakteryzuje się smutkiem, utratą zainteresowania codziennymi obowiązkami, poczuciem winy lub niskiej samooceny, zaburzeniami snu lub apetytu, zmęczeniem i osłabioną koncentracją. Osoby z depresją mogą mieć wiele dolegliwości fizycznych bez wyraźnej przyczyny. Depresja może być długotrwała lub nawracająca i znacznie upośledza zdolność ludzi do funkcjonowania w pracy lub szkole i radzenia sobie z codziennym życiem. W najcięższym stanie może nawet prowadzić do samobójstwa.

Leczenie

Depresję łagodną do umiarkowanej można skutecznie leczyć za pomocą terapii, takich jak terapia poznawczo-behawioralna lub psychoterapia. Leki przeciwdepresyjne mogą być skuteczną formą leczenia umiarkowanej do ciężkiej depresji, ale nie są pierwszą linią leczenia w przypadkach łagodnej depresji. Nie powinny być one stosowane w leczeniu depresji u dzieci i nie są pierwszą linią leczenia u młodzieży, wśród których należy je stosować ze szczególną ostrożnością.

Zarządzanie depresją powinno obejmować aspekty psychospołeczne, w tym identyfikację czynników stresowych, takich jak problemy finansowe, trudności w pracy lub przemoc fizyczna lub psychiczna, oraz źródła wsparcia, takie jak członkowie rodziny i przyjaciele. Utrzymanie lub reaktywacja sieci społecznościowych i działań społecznościowych jest równie ważna.

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie to dotyka około 45 milionów ludzi na całym świecie. Zwykle składa się z epizodów maniakalnych i depresyjnych oddzielonych okresami normalnego nastroju. Epizody maniakalne obejmują podwyższony lub drażliwy nastrój, nadmierną aktywność, szybką mowę, zawyżoną samoocenę i zmniejszoną potrzebę snu. Ludzie, którzy mają ataki maniakalne, ale nie doświadczają epizodów depresyjnych, są również klasyfikowani jako osoby z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Leczenie

Dostępne są skuteczne metody leczenia ostrej fazy choroby afektywnej dwubiegunowej i zapobiegania jej nawrotom. Są to głównie leki stabilizujące nastrój. Wsparcie psychospołeczne także jest ważnym elementem leczenia.

Schizofrenia i inne psychozy

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, dotykającym 20 milionów ludzi na całym świecie. Psychozy, w tym schizofrenia, charakteryzują się zaburzeniami myślenia, percepcji, emocji, języka i zachowania. Typowe doznania psychotyczne obejmują halucynacje (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma) i urojenia (fałszywe przekonania lub podejrzenia). Piętno i dyskryminacja mogą powodować brak dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych. Ponadto, osoby z psychozą są narażone na wysokie ryzyko naruszeń praw człowieka, takich jak np. długotrwałe zamknięcie w instytucjach. Schizofrenia zwykle rozpoczyna się w późnym okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości.

Leczenie

Leczenie farmakologiczne i wsparcie psychospołeczne to najskuteczniejsze formy terapii. Przy odpowiednim leczeniu i wsparciu społecznym osoby dotknięte tą chorobą mogą prowadzić produktywne życie i pozostać zintegrowane ze społeczeństwem.

Źródło: WHO

Zdjęcia: PixabayKomentarze