Kukiz chce zwiększyć zasiłki dla kombatantów

Klub Kukiz’ 15 przygotowuje projekt ustawy zwiększającej znacząco zasiłki dla kombatantów z okresu II wojny światowej. Zamiast około 400 zł ma to być 3 tys. miesięcznie, a 1,5 tys. dla małżonków zmarłych weteranów.

 

Obecnie dodatek kombatancki to około 200 zł. Drugie tyle wynosi ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny.

Poseł Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz’15 mówił, że dodatek dla kombatantów w wysokości 3 tys. zł ma kosztować Skarb Państwa ok. 12 milionów złotych miesięcznie.

To są stosunkowo niewielkie pieniądze, jeśli zważymy na świadczenia socjalne, które państwo polskie przyznaje różnym grupom społecznym. Zaangażowanie, oddanie i poświęcenie kombatantów jest niewspółmierne do kosztów, jakie państwo poniesie z tytułu świadczenia, tym bardziej, że grono tych osób jest z każdym dniem coraz węższe

– mówił.

W myśl projektu nowej ustawy kombatantami są osoby posiadające obywatelstwo polskie albo posiadające Kartę Polaka, które brały udział w II wojnie światowej, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w skład armii sojuszniczych, a także sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939 – 1945.

Źródło: wmeritum.pl

DZKomentarze