Marszałek Senatu zaprasza Polaków z Kazachstanu

— Nie sądzę, żeby to była taka liczba, ale jestem przekonany, że 15 tysięcy jesteśmy w stanie przyjąć i jeśli tyle osób stąd przyjedzie, to tylko będziemy się z tego cieszyć – powiedział podczas wizyty w Kazachstanie Stanisław Karczewski, marszałek Senatu z PiS.

Jak informuje Polskie Radio, na tyle szacuje się liczbę osób chcących powrócić z Kazachstanu do Polski. Rozmowy marszałka Karczewskiego z kazachską Polonią dotyczyły między innymi nowelizowanej ustawy o Karcie Polaka i przygotowywanej ustawy o repatriacji, które dadzą im nowe możliwości powrotu do kraju.

Leon Krynicki z organizacji polonijnej w Ałmaty mówił, że po ułatwieniach wielu rodaków będzie chciało wrócić do Polski.

W Kazachstanie mieszka ponad 34 tysiące osób pochodzenia polskiego. Głównie są to potomkowie ofiar deportacji Polaków z Ukrainy i Litwy – dodaje Polskie Radio.

BR

 


Komentarze