Milionerzy: „Które przykazanie…”. TO pytanie było warte aż 75 tysięcy!

Jeden z graczy teleturnieju „Milionerzy” poległ na pytaniu dotyczącym 10 przykazań Bożych. Czy dla ciebie odpowiedź na to pytanie byłaby oczywista?

Pytanie dotyczące 10 przykazań całkowicie zaskoczyło uczestnika  teleturnieju. Jak zawsze odcinki teleturnieju prowadzonego przez Huberta Urbańskiego dostarczają sporą dawkę emocji. Każdy oglądając program chociażby przed ekranem telewizora ma szansę na sprawdzenie swojej wiedzy.

 

Z pewnością przed ekranem niektóre odpowiedzi wydają się być oczywiste podczas, gdy to samo pytanie przeczytane w studiu może już nie być takie proste.

Pytanie dotyczące przykazań było warte 75 tysięcy złotych. Brzmiało ono następująco:

Które przykazanie rozpoczyna się spójnikiem wyłączającym?

 

A – pierwsze

B – drugie

C – dziewiąte

D – dziesiąte

 

Gracz przyznał, że nie jest pewien odpowiedzi, ale zdecydował się zaryzykować wybierając odpowiedź A. Tłumaczył, że przykazanie, o którym mowa w pytaniu rozpoczyna się od słowa „nie”. Niestety ryzyko nie opłaciło się.

 

Spójnik jest niedomienną częścią mowy, która łączy dwa zdania lub równoważniki zdań. Wyróżniamy spójniki łączne (a, i), rozłączne (albo, lub), przeciwstawne (ale, jednak), wynikowe (dlatego, tedy), wyjaśniające (czyli, mianowicie) i wyłączające (ani).

W tym przypadku chodziło o spójnik „ani”. Poprawną odpowiedzią była więc odpowiedź D. Przykazanie 10 brzmi:Ani żadnej rzeczy, która jego jest”. To przykazanie jako jedyne wyróżnia się słowem: „ani’. Większość przykazań zaczyna się od słowa „nie”. 

 

 

ZOBACZ TEŻ:Kupiłeś mięso w tym znanym markecie? Jest w nim SALMONELLA!

 

 

Źródło:wptch

Źródło zdjęcia:InstagramKomentarze