Miłosierdzie Franciszka nie ma granic! PAPIEŻ WYSŁUCHUJE SKARG MUZUŁMANÓW.

Ojciec Święty spotkał się z imamami z Wielkiej Brytanii, reprezentującymi cztery organizacje zrzeszające umiarkowane nurty brytyjskiego islamu. Towarzyszył im katolicki arcybiskup Westminsteru kard. Vincent Nichols, będący głównym inicjatorem tej wizyty imamów w Watykanie. Jest to reakcja na islamski zamach w centrum Londynu sprzed dwóch tygodni, w którym zginęły 4 osoby, a 50 odniosło obrażenia. Mówi kard. Nichols.

„Po zamachu w Westminsterze w całym kraju pojawili się muzułmanie, którzy mówili: „Ten zamachowiec nie działał w moim imieniu, islam jest zasadniczo religią pokoju, potępiamy ten zamach. Ale tych głosów nie było słychać. Nie dano im właściwego miejsca. Dlatego jednym z celów tej wizyty jest odpowiednie nagłośnienie tych właśnie głosów islamu” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Nichols.

Do tak nakreślonego celu wizyty nawiązał też Franciszek w krótkim pozdrowieniu do przedstawicieli umiarkowanego islamu z Wielkiej Brytanii.

„Cieszę się, że naszym głównym zadaniem jest teraz nastawianie ucha, słuchanie. Słuchać i nie spieszyć się z odpowiedzią. Przyjąć słowo brata, siostry, a dopiero potem zastanowić się nad moim słowem. Umiejętność słuchania jest bardzo ważna. Co ciekawe, ludzie, którzy potrafią słuchać, mówią cicho i spokojnie. Natomiast ci, którzy nie mają tej umiejętności, mówią głośno, a nawet krzyczą. Jesteśmy braćmi, wszyscy musimy mówić, słuchać spokojnie, wspólnie poszukiwać drogi. A kiedy słuchamy i mówimy, już jesteśmy na drodze” – powiedział Ojciec Święty.

Źródło OPOKA

 Komentarze