Ministerstwo Zdrowia zniosło istotny zakaz. Można już…

Od soboty w powiatach, które znajdują się w tzw. „czerwonej strefie”, nie obowiązuje już jeden uciążliwy zakaz. Jaki?

Chodzi o prowadzenie leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Zwolnienie z tego zakazu zapewnia rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2020 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

To jednak niejedyna zmiana. W „strefie czerwonej” nie jest też już zabronione prowadzenie:

– rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione,

– rehabilitacji leczniczej w zakładach rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

– realizacji projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

– turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

– turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

– turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

– turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Fot. Pixabay

Podział na „żółte” i „czerwone” powiaty obowiązuje od sierpnia br. Został wprowadzony przez byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wykaz powiatów jest aktualizowany co tydzień.

Aktualna mapa wygląda następująco.

Zobacz także: Trwają kontrole sanepidu i policji. Za co możesz dostać mandat?

Fot. PixabayKomentarze