NOWE obostrzenia od 28 grudnia! Lista.

Nowe obostrzenia od 28 grudnia. Mamy listę, a także wyjątki.

Opublikowano rozporządzenie w sprawie ograniczeń, które zaczną obowiązywać od 28 grudnia. Złamanie zasad restrykcji będzie surowo karane, jednak zdania prawników są jasne – ograniczenia nie są zgodnie z konstytucją.

Zakaz przemieszczania się w Sylwestra. Jakie będą inne ograniczenia? Zakaz przemieszczania się z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał w godz. 19:00 – 6:00

Wyjątkami od tej zasady są :

wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych,

działalności gospodarczej,

zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że w dniach 28 grudnia 2020 – 17 stycznia 2021 obowiązuje tzw. „Narodowa Kwarantanna”.

Fajerwerki w noc sylwestrową? Stanowisko jest jasne.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w noc sylwestrową 2020/2021 będzie obowiązywał całkowity zakaz puszczania fajerwerków.

Co z dziećmi oraz młodzieżą do 16 roku życia?

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mają obowiązek przemieszczać się pod opieką rodzica albo opiekuna.Przewidziano szereg wyjątków. Są to: 

dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej,

dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

małoletni realizujący praktyczną naukę zawodu – będą mogli dotrzeć do miejsca realizacji tej nauki, a także powrócić z niego do domu

przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego,

przemieszczanie się w ramach półkolonii, weekendy.

Obowiązywanie zasad : 17 stycznia 2021 r.Komentarze