NOWE przepisy w sprawie ŻYWNOŚCI. Czeka nas REWOLUCJA?!

Będą nowe przepisy w sprawie żywności! Co się zmienia?

Będą zmiany w obszarze obrotu produktami rolnymi i spożywczymi. Co się zmieni? Na co możemy liczyć?

Dzięki nowym regulacjom:

– będą przejrzystsze warunki funkcjonowania podmiotów w obrocie produktami rolnymi,

– będzie większa ochrono rolników i małych przedsiębiorstw,

– zostanie wprowadzona większa konkurencyjność gospodarstw rolnych.

Zobacz także: Są GIGANTYCZNE pieniądze dla rolników! Jak je zdobyć?

Fot. Pixabay

– Wzmocnienie pozycji producenta rolnego będzie realizowane m.in. poprzez promowanie współpracy rolników, krótkie łańcuchy rynkowe i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz wzmacnianie niewielkich zakładów w zakresie przetwórstwa rolno-żywnościowego, który zapewnia konkurencję między podmiotami skupującymi surowce rolne – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Własne postępowania i działania prowadzi też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co ustalił urząd? Jakie postępowania są prowadzone? Jak można pomóc przedsiębiorcom?

– Ponad 80 postępowań i 90 wystąpień do przedsiębiorców, ponad 700 mln zł nałożonych kar i ponad pół miliarda spłaconych zaległości finansowych dużych podmiotów wobec mniejszych kontrahentów. To bilans naszych działań na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej – stwierdził Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Wszystkie zmiany mają pomóc producentom rolnym. Mniejsi producenci mają mieć większy wpływ na rynek, więc docelowo sprzedadzą więcej produktów.

Zobacz także: Marzena Rogalska ma NOWY program! Nie zgadniesz, GDZIE!

Fot. Pixabay

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówKomentarze