Od fiskusa odwołasz się tylko do sądu

W ramach „usprawniania” pracy Urzędów Skarbowych Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która likwiduje instancję odwoławczą od decyzji urzędników.

 

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Resort zakłada, że w pełni funkcjonalna KAS zacznie działać od 1 stycznia 2017.

Jedną z kluczowych propozycji resortu finansów jest kwestia odwołań podatnika od decyzji urzędu skarbowego do izby skarbowej. Obecny system przewiduje dwie instancje administracyjne, a dopiero następnie dwie sądownicze. W myśl nowych przepisów już w pierwszej instancji, czyli np. urzędu skarbowego, decyzja będzie wiążąca, a niezgadzający się z nią podatnik będzie musiał dochodzić swoich praw przed sądem administracyjnym. Oczywiście skróci to cały proces, jednak zniechęci wielu podatników, by dalej się odwoływac i sądzić się ze skarbówką.

Źródło: Money.pl

DZKomentarze