Odszkodowanie za zarażenie się koronawirusem!? To możliwe! Trzeba spełnić jednak pewne warunki.

Niewiele osób wie że osoba, która zarazi się COVID-19, może dostać odszkodowanie. Towarzyszą temu jednak pewne warunki, które należy spełnić.

Osoba, która zaraziła się COVID-19 może wystąpić o odszkodowanie. Towarzyszą temu jednak pewne warunki, które należy spełnić. Otrzymanie należności jest uzależnione przede wszystkim od okoliczności zdarzenia. Jakich roszczeń oprócz zasiłku lub renty z ZUS można dochodzić z tytułu infekcji koronawirusem?

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie rozliczyłeś jeszcze PIT? Musisz wiedzieć o nowej, istotnej zmianie!

 

Jak podaje Gazeta Wyborcza, osobie która zaraziła się koronawirusem może ubiegać się o odszkodowanie. Jednak powoływanie się na istnienie niebezpieczeństwa infekcji nie może być podstawą roszczeń. Przykładowo jeżeli wiadomo, że osoba zarażona miała kontakt z chorym na COVID-19 w pracy, to pracodawca nie nie może uchylać się od odpowiedzialności powołując się na fakt, że pracownik mógł zarazić się równie dobrze w innym miejscu.

 

Ponadto, w wielu przypadkach niezbędne będzie również wykazanie, że do infekcji doszło w wyniku niewłaściwego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez konkretną osobę. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi ta osoba, która była świadoma własnego zakażenia ale pomimo tego i tak kontaktowała się z innymi. Również odpowiedzialność ponosi pracodawca, bądź przełożony, który dopuścił osobę zarażoną do pracy wraz z pozostałymi, zdrowymi pracownikami. Również można zwrócić uwagę na np. brak podstawowych środków ochrony osobistej czy środków do dezynfekcji, a także na niewłaściwe zarządzanie danym miejscem pracy.

 

fot. pixabay

 

 

 Komentarze