OGROMNA kara dla producentów jedzenia dla zwierząt. TO, co robili, przeraża!

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmy Polmass i Ekoplon kary finansowe w łącznej wysokości ponad 17 mln zł. Producenci jedzenia dla zwierząt hodowlanych zawarli porozumienia ograniczające konkurencję. Podzielili rynek na pół, nie pozwalając wejść na niego innym firmom!

Podział rynku jest zakazany prawnie. Taki podział oznacza, że przedsiębiorcy ustalają, że na danym obszarze nie będą konkurowali. Dzielą wtedy miedzy siebie terytorium, grupy klientów czy towary. Inne firmy są więc praktycznie wykluczone z rynku.

Tak zrobiły spółki Polmass i Ekoplon. UOKiK uznał, że przedsiębiorcy zawarli porozumienia dzielące rynek. Na jego podstawie nie sprzedawali produktów klientom drugiego uczestnika zmowy. Dotyczyło to dwóch grup paszy dla bydła.

– Zmowa pomiędzy Polmassem i Ekoplonem spowodowała, że hodowcy bydła czy sprzedawcy pasz nie mieli możliwości swobodnego wyboru produktów. Jeżeli byli wcześniej klientami jednej firmy, nie mogli kupić wyrobów drugiej. W efekcie doszło do zawężenia oferty rynkowej dla rolników i hodowców bydła oraz sprzedawców pasz – powiedział Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zmowę ustalano głównie poprzez pocztą elektroniczną. W jednej z wiadomości pracownik Polmassu potwierdził, że przedsiębiorcy uzgodnili, że nie będą oferować towarów, jeśli zgłosi się do nich kontrahent drugiej firmy.

Firmy wymieniły się listami klientów, aby wiedzieć, komu nie sprzedawać towaru.

– Porozumienie trwało wiele lat, przyniosło straty hodowcom i sprzedawcom pasz dla zwierząt. Stąd w decyzji nałożyłem wysokie kary dla przedsiębiorców, w łącznej wysokości ponad 17 mln zł – dodał Prezes Tomasz Chróstny.

Kary wyniosły 12 445 185 zł dla Ekoplonu i 4 704 596 zł na Polmassu.

Trwa już kolejne postępowanie, w którym Prezes UOKiK podejrzewa następny podział rynku stworzony przez Polmass, tym razem z Agro-Netzwerk Polska.

Zobacz także: Banki działają na szkodę klientów? UOKiK ruszył z kontrolą

Fot. PixabayKomentarze