Ogromna korupcja przy egzaminach na prawo jazdy

12 osób podejrzanych o udział w procederze załatwiania egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego usłyszało zarzuty.

W tej sprawie, pracują od kilku miesięcy funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w sumie kilkaset zarzutów usłyszały już łącznie 53 osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w ramach śledztwa w sprawie płatnej protekcji przy załatwianiu egzaminów na prawa jazdy w ośrodkach ruchu drogowego na Podlasiu i Mazowszu, nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić zarzuty kolejnym 12 osobom podejrzanym. Osiemnaście korupcyjnych zarzutów usłyszało 9 mężczyzn i 3 kobiety w wieku od 20 do 60 lat.

Zarzuty obejmowały w całości udzielanie korzyści majątkowej przy załatwianiu egzaminów na prawo jazdy. W tej sprawie, już wcześniej 41 osób usłyszało łącznie kilkaset zarzutów korupcyjnych.

Kursanci płacą ogromne pieniądze za kurs. Egzaminy końcowe powinny być bezpłatne. Może w końcu skończyłaby się korupcja. Dopóki można zdzierać z kursantów ten proceder się nie skończy.

BRKomentarze