Oto znaczenia najpopularniejszych męskich imion. Warto to wiedzieć

najpopularniejszych, imion

Mikołaj – to imię pochodzenia greckiego (Nikólaos) od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu.

Komentarze