PILNE! Andrzej Duda przedstawi swój projekt ustawy ws. aborcji. Ma być ona kompromisem

Prezydent Polski na swojej oficjalnej stronie opublikował oświadczenie, w którym poinformował o projekcie ustawy mającym być kompromisem w kwestii aborcji.

 

Na samym początku oświadczenia Andrzej Duda zaznaczył, że podziela zdanie Trybunału Konstytucyjnego, iż aborcja eugeniczna jest niezgodna z ustawą zasadniczą. „Prawo do życia jest wartością, którą należy bezwzględnie chronić i nie można jej w żaden sposób różnicować – na dzieci pełno- i niepełnosprawne, np. dzieci z zespołem Downa. Wynika to wprost z Konstytucji – art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.” – zaznaczył Prezydent.

 

Jak stwierdził Andrzej Duda orzeczenie Trybunału spowodowało, iż aborcja jest również niemożliwa w przypadku wad letalnych płodu, gdy wiadomo, że dziecko nie ma większych szans na przeżycie. „To sytuacja niezwykle delikatna i bolesna dla każdej matki, dla każdego rodzica. W przypadku wad letalnych śmierć dziecka jest nieuchronna. Ochrona jego życia pozostaje zatem poza mocą ludzką.” – stwierdził Andrzej Duda.

 

„Rozumiem kobiety i ich obawy wynikające z tej sytuacji. W ostatnich dniach z wieloma z nich na ten temat rozmawiałem, a także z licznymi ekspertami, lekarzami i prawnikami. Po przeprowadzeniu tych konsultacji zdecydowałem się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne.” – można przeczytać w oświadczeniu głowy państwa.

 

Gdy ta ustawa zostanie uchwalona to w polskim prawodawstwie wciąż obowiązywać będą trzy przesłanki, dzięki którym można dokonać aborcji: „z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka.” – czytamy w oświadczeniu.

 

Źródło: Kancelaria Prezydenta

Foto: PixabayKomentarze