PiS chce większej jawności rozpraw

Według projektu ustawy posłów PiS, strony procesu będą mogły zaskarżać decyzję sądu w kwestii wyłączenia jawności rozprawy. Z kolei jeśli wyłączenia jawności chciałby oskarżony, to musiałby się na to zgodzić prokurator.

Ma to na celu przede wszystkim zwiększenie transparentności procesu karnego. Jak przypomina portal interia.pl, aktualnie zgodnie z Kodeksem postępowania karnego sąd wyłącza jawność rozprawy w całości bądź w części, jeżeli ujawnienie mogłoby: „wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje, ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy, naruszyć ważny interes prywatny”.

„W realiach społeczeństwa informacyjnego utrwalanie i transmisja przebiegu rozprawy przez przedstawicieli środków masowego przekazu stanowi element jawności rozprawy; służy informowaniu społeczeństwa o przebiegu procesu, realizując funkcje jawności rozprawy: kontroli rzetelności i prawidłowości procesu, przestrzeganiu gwarancji procesowych jego uczestników oraz kształtowaniu postaw legalistycznych i świadomości prawnej społeczeństwa” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

BRKomentarze