Polak zadrwił z Parlamentu Europejskiego! Nie wiedzieli, jak go tłumaczyć! (VIDEO)

Łukasz Kohut (38 l.) to polski polityk. Z wykształcenia jest politologiem, a z zamiłowania fotografem. Od 2019 roku należy do partii Wiosna i z jej ramienia dostał się do Parlamentu Europejskiego.

Wczoraj w PE prowadzono debatę dotyczącą pakietu mniejszości (Minority Safepack), która dotyczy:

 

…przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe) – cyt. europa.eu

 

Łukasz Kohut jako Ślązak jak najbardziej popiera tę inicjatywę:

 

Zjednoczona w różnorodności to motto Unii Europejskiej. To piękna idea. Składa się na nią wiele elementów, a jednym z nich jest szacunek i wsparcie dla podmiotowości etnicznej, językowej i kulturowej. Inicjatywa Minority Safepack pomoże wprowadzić ją w życie. I objąć ochroną również te społeczności, które z różnych powodów – również politycznych – nie posiadają formalnego uznania ze strony państw członkowskich – mówił podczas swojego wystąpienia.

 

Łukasz Kohut – https://twitter.com/LukaszKohut/status

 

Później jednak postanowił w znaczący sposób pokazać znaczenie mniejszości narodowych. Powiedział:

 

I stoja tukej, chocioż we Warszawie godajom, że Ślonzoków i Ślonzoczek niy ma, że niy ma prawa być ślonskij godki, że niy ma ślonskij nacyje. A to niy ma gańba być ze myńszości. To niy ma ganba godać po ślonsku. Je prawie na opach – mówiąc w śląskiej gwarze.

 

Przewodniczący nie krył konsternacji, bo tłumacz miał problem z przełożeniem słów Polaka na angielski:

 

Excuse me, the english interpretation is off… Could You please repeat like two sentences?

[Przepraszam, angielskie tłumaczenie nie działa. Czy może Pan powtórzyć te dwa zdania]

 

Nagranie z tego zdarzenia Łukasz Kohut zamieścił na swoim profilu.

 

>>>Fanka chciała się kąpać z Kubą Wojewódzkim. Nie spodziewała się takiej odpowiedzi!

 

https://twitter.com/LukaszKohut/status/1338884713365327873

 Komentarze