Polski Sejm zdradą i rozwiązłością stoi. Posłowie trafią przed Trybunał Stanu?

Grupa osób, wśród których jest Anna Kamińska, była żona byłego posła PiS Mariusza Antoniego Kamińskiego, planuje zbiórkę podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy Wprowadzającej Zaostrzony Reżim Moralny w Parlamencie.

 

„Mój były mąż, poseł dr Mariusz Antoni Kamiński, zdradził mnie z partyjną koleżanka w Sejmie. Mój mąż jest zdrajcą małżeńskim. Nie on jeden. Polski Sejm zdradą małżeńską i rozwiązłością obyczajową stoi”.

 

Anna Kamińska zachęca wszystkie partie polityczne, ugrupowania polityczne parlamentarne i pozaparlamentarne do włączenia się w akcję zbierania podpisów.

 

Projekt zakłada:
Art.1
Udowodniona w postępowaniu sądowym zdrada małżeńska pociąga za sobą postawienie parlamentarzysty przed Trybunałem Stanu i dożywotnie wykluczenie go z Izb Parlamentu.
Art.2
Przed zaprzysiężeniem na posła/senatora osoba zobowiązana jest do upublicznienia pisemnej zgody współmałżonka do pełnienia mandatu.
Art.3
Prawo zaprzysiężenia na posła/senatora przysługuje jedynie osobom pozostającym w związku małżeńskim. Osoby stanu wolnego są tego prawa pozbawione.
Art.4
Poseł/senator kandydując do Sejmu/Senatu podpisuje deklarację, w której zobowiązuje się do zrzeczenia się mandatu w przypadku transgresji zasad wierności małżeńskiej.
Art.5
Posłowie i senatorowie RP są w swojej postawie moralnej nieskazitelni dbając w szczególności o swój wizerunek jako mężów i ojców, i dopiero potem jako posłów i senatorów. Taka nieskazitelność zapewni wzór do naśladowania dla całego Narodu.

 

Projekt Ustawy Wprowadzającej Zaostrzony Reżim Moralny w Parlamencie miał zostać przedstawiony w czwartek o godz. 12:00 na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Senackiej. Inicjatorzy projektu tłumaczą, że ma on na celu wprowadzenie ładu moralnego w parlamencie.

 

Źródło: wprost.pl
kd

Komentarze