Polskie „działania rusofobiczne” – Siergiej Ławrow rzuca mocne oskarżenia w kierunku POLSKI!

 

Siergiej Ławrow – szef MSZ Rosji oskarżył władze Polski i Litwy o  „działania rusofobiczne”. Powołał się na ostatnie działania Polski w strefie ruchu granicznego.

 

Zdaniem rosyjskiego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawieszenie przez Polskę małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim i budowa ogrodzenia na granicy litewsko-rosyjskiej to „działania rusofobiczne”.

 

Szef MSZ Rosji o „działaniach rusofobicznych” mówił podczas spotkania z władzami obwodu kaliningradzkiego. Co ciekawe biuro rzecznika prasowego MSZ podkreśliło, że „sugestie dotyczące ”działań rusofobicznych” Polski nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości”.

 

Ławrow wskazał, że w obwodzie realizowane są różne projekty w sferze współpracy przygranicznej z Polską i Litwą. Oświadczył następnie, że „mimo rusofobicznych działań władz tych krajów” władze lokalne w regionach sąsiadujących z Kaliningradem dostrzegają, że „mieszkańcy są zainteresowani tym, by nadal utrzymywać kontakty”.

 

Ponadto powiedział, że władze polskie „przerwały umowę o małym ruchu granicznym” i „jakby nie zamierzają anulować tej decyzji”. Wskazał też, że strona litewska „zamierza budować mur” na granicy z Rosją.

 

„Zawieszenie stosowania części postanowień umowy spowodowane było koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, a przesłanki ku tej decyzji nadal istnieją (militaryzacja Obwodu Kaliningradzkiego, podwyższona aktywność rosyjskich resortów siłowych)” – zaznaczyło biuro rzecznika prasowego MSZ.

 

Biuro rzecznika prasowego MSZ w odpowiedzi przesłanej zaznaczyło, że zawieszenie stosowania umowy o małym ruchu granicznym nie jest jednoznaczne z zamknięciem granicy, a ruch na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim odbywa się bez przeszkód na podstawie wiz.

 

„Wszelkie sugestie dotyczące rzekomych ”działań rusofobicznych” nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. O otwartości strony polskiej świadczy chociażby nasze zaangażowanie w rozwój współpracy z Obwodem Kaliningradzkim w ramach nowego ”Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Rosja 2014-2020″ – dodało.

 

źródło: PAP

fot.:wikipedia

KG

 Komentarze