PORAŻKA Wrocław odpadł z konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Zielona Stolica Europy to tytuł przyznawany przez Komisję Europejską w uznaniu za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska przez miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Tytuł jest nadawany miastom, które prowadzą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i angażują się w podniesienie standardów ekologicznych. Do kolejnego etapu konkursu o ten tytuł Europejskiej Stolicy Europy 2019 przeszły Ghent, Lahti, Lizbona, Oslo oraz Tallin.

 

Wrocławscy urzędnicy podkreślają, że miasta, które otrzymywały ten tytuł od 2014 roku, musiały starać się o niego co najmniej dwa razy. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz zadeklarował, że stolica Dolnego Śląska będzie starać się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w kolejnych latach.

 

„Najważniejsza jest pozytywna atmosfera wokół wspólnych działań podnoszących jakość życia we Wrocławiu. Chcemy zieleń, czystość powietrza i ciszę wprowadzić w myśli i życie wrocławian. Chcemy być miastem Zielonej Kultury i będziemy nim”.

 

W marcu w strukturze wrocławskiego magistratu powstał departament zrównoważonego rozwoju, zwany też „zielonym departamentem”. Zajmuje się on problematyką ochrony przyrody i klimatu, edukacją proekologiczną oraz rozwiązaniami transportowymi korzystnymi dla mieszkańców i otoczenia. We Wrocławiu tereny zielone zajmują 58,5 proc., a w ostatnich kilku latach miastu przybyło 45 hektarów lasów, w których posadzono 15 tys. drzew i 270 tys. sadzonek. Plan na przyszłość zakłada, że rocznie będzie w mieście sadzonych minimum 3 tys. drzew. Do 2022 roku ma przybyć 14,5 km tras tramwajowych i 50 nowych tramwajów. Liczba nowych autobusów komunikacji miejskiej wzrośnie o ponad sto, a połowa z nich ma mieć napęd elektryczny.

 

Ocenie podlegają prowadzone przez miasto działania w 12 obszarach. To: klimat, transport publiczny, zieleń w mieście, przyroda i bioróżnorodność, powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodna, gospodarowanie ściekami, ekoinnowacje, gospodarka energetyczna i zarządzanie środowiskiem. Wrocław o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2019 rywalizował z 14 innymi europejskimi miastami. Zwycięzca zostanie ogłoszony w czerwcu.

 

Tytuł ZSE ustanowiono w 2008, a jako pierwszy – w 2010 r. – sprawował go Sztokholm. Później Zielonymi Stolicami Europy były m.in.: hiszpańska Vitoria, francuskie Nantes, Kopenhaga, Bristol, Lublana.

 

W 2017 r. oficjalnie objęło go niemieckie Essen. Wrocław jest drugim polskim miastem, po Warszawie, które starało się o ten tytuł. Stolica złożyła aplikację na rok 2018, wygrało jednak holenderskie miasto Nijmegen.

 

PAPKomentarze