Rząd chce nacjonalizować prywatne lasy!

Jak informuje money.pl, Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o lasach, dzięki czemu państwo uzyska możliwość wykupu prywatnych lasów, a nawet ingerowania w zmianę ceny ustalonej przez sprzedającego właściciela lasu.  

 

W myśl proponowanej ustawy, Lasy Państwowe będą mogły wykupić też las, który został nabyty na przykład w drodze darowizny, w wyniku orzeczenia sądowego albo postępowania egzekucyjnego. Nie dotyczy to jednak darowizny w gronie najbliższych krewnych – dodaje money.pl.

Źródło: www.money.plKomentarze