Są WĄTPLIWOŚCI w sprawie zasiłku! Nie wszystko jest jasne…

Są wątpliwości w sprawie zasiłku! Nie wszystko jest jasne… O co chodzi?

Co mamy zrobić, gdy jesteśmy w grupie osób, które mogą wysłać dziecko do przedszkola, a mimo to nie chcemy tego zrobić, bo boimy się zakażenia? Czy dostaniemy zasiłek opiekuńczy?

Przedszkola, żłobki i szkoły są czasowo zamknięte. Jednak nie dla wszystkich.

– Jednakże dyrektorzy tych placówek (na wniosek zainteresowanych rodziców) mają obowiązek zorganizować opiekę, zajęcia edukacyjne, opiekuńczo wychowawcze dla dzieci rodziców, którzy: są m.in. zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny – podaje biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zobacz także: Doda pokazała MAMĘ! Ale są podobne!

Okazuje się, że przepisy nie są jasne. Takie osoby często są informowane, że nie dostaną zasiłku, bo mogą wysłać dziecko do przedszkola. Jakie jest oficjalne stanowisko?

– Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – podaje ZUS.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.1842 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.560).

Zasiłek więc obowiązuje także dla osób, które mogą, a nie chcą wysłać dziecka do żłobka lub przedszkola.

Zobacz także: Jacek Kurski skacze ze szczęścia! Ma powody do RADOŚCI!

Fot. RPO

Fot. PixabayKomentarze