Są WĄTPLIWOŚCI wokół maseczek! Czy są LEGALNE?

Są wątpliwości wokół maseczek. Czy w ogóle są legalne? Jest oficjalne stanowisko?

Obowiązek noszenia maseczki budzi wiele wątpliwości. Przez wiele miesięcy podstawa prawna obowiązku noszenia maseczki miała wadę prawną. Jak jest dzisiaj?

Wprowadzenie nakazu noszenia maseczek było tematem wielu interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Krytyczne głosy pojawiały się zwłaszcza w kontekście podstawy prawnej tego obowiązku. Powszechny nakaz zakrywania nosa i ust został bowiem wprowadzony początkowo z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Naprawiając ten błąd w dniu 28 października 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, w której w art. 15 pkt 2 lit. c wprowadzono zmianę w art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – podał RPO.

Dodano wtedy zapis o nakazie zakrywania ust i nosa w określonych okolicznościach i miejscach.

Oznacza to, że obecnie noszenie maseczek jest już naprawdę obowiązkowe i sądy nie będą miały litości.

Podstawą prawną jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poz 367 , par 25 oraz art. 46 b pkt 13 dodany przez art. 15 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej ustaw o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z dniem 29 listopada 2020 roku.

Zobacz także: GIGANTYCZNA kara dla znanego sklepu! Urząd nie miał litości!

Fot. Pixabay

Źródło: RPO

Komentarze