Schyłek PRL czyli bieda aż piszczy! Koniecznie przeczytaj!

PRL czy Polska Rzeczpospolita Ludowa to państwo, które u schyłku swojego istnienia było przesiąknięte korupcją i biedą. Do jego upadku przyczyniło się kilka czynników.

Polityka i gospodarka w okresie PRL-u były w szerokiej symbiozie. Takie połączenie miało zgubny wpływ na ekonomię marionetkowego kraju ZSRR. W państwach kapitastycznych istnieje wolny rynek i prywatne przedsiębiorstwa konkurują ze sobą. W państwie komunistycznym takie ralacje były by nie do pomyślenia. W PRL to biuro polityczne wskazywało cele gospodarcze by później zatwierdzać plany gospodarcze. Wskutek nadmiaru negatywnych działań panowała nadwyżka popytu nad podażą, a efektem tego były ciągłe niedobory. Władza musiała reglamentować towar w postaci tzw. „kartek”, czyli bonów za które obywatel mógł nabyć określoną ilość produktów.

Przez cały okres komunizmu, czyli równo 45 lat nasz kraj charakteryzował się biedą i zacofaniem. W 1989 roku PKB Polski w przeliczeniu na osobą był podobny do tego jaki Francja osiągnęła w 1952, Hiszpania w 1967 a Portugalia w 1975.  ZSRR kontrolował eksport z naszego kraju i nie pozwalał wysyłać węgla na zachód. Sam kupował go za 10% nominalnej ceny.

Próbowano doścignąć państwa zachodu pod względem technologicznym, ale działania, które podejmowano nie były zbyt udane. Przyczyną braku reform był strach o utratę kontroli nad podmiotami gospodarczymi. Wszelkie próby były niwelowane przez polityczną ocenę, która na wszystkich płaszczyznach okazywała się negatywna.

O upadku komunizmu zdecydowało kilka elementów, w tym przede wszystkim czynnik ekonomiczny. Gospodarka socjalistyczna, która była niewydajna i nie mogła konkurować z zachodem musiała upaść. Dopiero w roku 1988 podjęto próbę ratowania kraju z zapaści gospodarczej. Uchwalono tzw. Ustawę Wilczka, która przez niektórych ekonomistów nazywana jest najlepszą ustawą PRL-u. Dokument regulował zasady działalności gospodarczej i dopuszczał zakładanie firm przez prywatne podmioty.

Pierwsze, częściowo wolne wybory odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Wynik był zaskoczeniem dla komunistów. Zaczęły się przemiany, które ostatecznie odsunęły od władzy PZPR a w Polsce nastała demokracja. Musimy pamiętać, że bez tego Rzeczpospolita nie była by dzisiaj członkiem NATO i UE.Komentarze