Świat zachodni zmierza do samounicestwienia

Patriarcha Moskwy Cyryl I katastrofą nazwał odejście świata zachodniego od chrześcijańskich wartości moralnych.

Jak informuje Radio Watykańskie, zdaniem Cyryla I w efekcie Europa Zachodnia i Ameryka zmierzają do samounicestwienia.

Duchowny powiedział, że ogromne siły zostały uruchomione w celu oderwania chrześcijaństwa od autentycznego rozumienia Prawa Bożego. Podkreślił, że wielu chrześcijan Europy i Ameryki zapomina o swoich korzeniach, zmieniając znaczenie pojęć moralnych, próbując w ten sposób usprawiedliwić swoje grzeszne postępowanie i nowe rozumienie prawa, afirmujące ludzkie grzechy.

Natomiast Jewgienij Satanowski, przewodniczący rosyjskiego Instytutu Bliskiego Wschodu, stwierdził, że przez Turcję i przy współudziale jej władz do Europy wtargnęły masy islamizujące ten kontynent. Jego zdaniem Europa już od dawna stała się częścią świata muzułmańskiego.

Natalia W.Komentarze