SZOKUJĄCA skala przemocy wobec dzieci! Prawie co trzeci dzień GINIE…

Jak wynika z policyjnych statystyk, liczba działań przemocowych wobec dzieci jest w dalszym ciągu wysoka. Prawie co trzeci dzień ginie dziecko. Przynajmniej u naszych zachodnich sąsiadów – Niemców.

Wstrząsające dane

„W ubiegłym roku 112 dzieci umyślnie lub nieumyślnie zostało zabitych lub zmarło na skutek odniesionych obrażeń ciała; 93 dzieci miało poniżej sześciu lat” – poinformował dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego Holger Münch w Berlinie.

Rok wcześniej było 136 takich przypadków

Policja odnotowała też 4055 przypadków znęcania się nad dziećmi (2018: 4129). Niezwykle niepokojące jest to, że rosną przypadki przemocy na tle seksualnym: z 14 606 przypadków w roku 2018 do 15 936 w roku ubiegłym.

Pornografia dziecięca

Ponadto, odnotowano także wzrost przypadków dotyczących dziecięcej pornografii. W ubiegłym roku było ich 12 262. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o 65 proc. Policja zaobserwowała przy tym wzrastającą liczbę młodocianych, którzy dzielili się tego rodzaju treściami przez komunikatory społeczne.

Skutki przemocy

Przemoc wobec dzieci może mieć naprawdę fatalne skutki. Dzieci, które doświadczają przemocy domowej bardzo często mają poczucie beznadziejności, nienawiści do świata, rozpaczy i wściekłości. Niejednokrotnie mają myśli samobójcze lub się samookaleczają.

Psychologiczne skutki wykorzystywania i zaniedbywania dzieci prowadzą do:

  • niepokoju
  • depresji
  • niskiej samooceny
  • wycofania
  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi

Źródło: DW

Zdjęcie: PixabayKomentarze