Szokujący raport NIK: Olbrzymie wyłudzenia VAT za czasów PO-PSL

Raport NIK pokazuje degrengoladę państwa za czasów rządów koalicji PO-PSL. Izba ujawnia brak skuteczności działań poprzedniego ministra finansów i podległych mu organów w zwalczaniu wyłudzeń VAT na podstawie fikcyjnych faktur.

Sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. W latach 2013-2015 można było wprowadzić do obiegu gospodarczego faktury dokumentujące czynności fikcyjne, co uszczuplało dochody budżetu państwa.

Zaległości w płaceniu VAT wzrosły z 5,1 mld złotych na koniec 2013 roku do 14,1 mld złotych na koniec czerwca 2015 roku.

Najwyższa Izba Kontroli źle oceniła skuteczność ministra finansów i podległych mu organów w sprawie zwalczania oszustw podatkowych podmiotów, które wprowadzały do obrotu faktury dokumentujące czynności fikcyjne w celu wyłudzenia podatku VAT, ponieważ minister finansów nie zaproponował w kolejnych już modyfikacjach prawa podatkowego wystarczających regulacji i mechanizmów, które uszczelniłyby obowiązujący system oraz rozwiązania systemowe były i są nadal niewystarczające dla skutecznego zwalczania oszustw podatkowych związanych z wykorzystywaniem faktur fikcyjnych.

W związku z tym NIK rekomenduje wprowadzenie m.in. takich rozwiązań, jak: obowiązek wystawiania faktur VAT za pośrednictwem serwera Ministerstwa Finansów (centralny rejestr faktur); publiczny rejestr rachunków bankowych podatników; ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych w VAT.

BRKomentarze