To PEWNE – pierwsze żelazne przedmioty na Ziemi mają KOSMICZNY RODOWÓD! Analiza ich składu nie pozostawia wątpliwości

To PEWNE – pierwsze żelazne przedmioty na Ziemi mają KOSMICZNY RODOWÓD! Analiza ich składu nie pozostawia wątpliwości

Można tylko wyobrażać sobie teraz, jak wielką wartość dla ludzi przed tysiącami lat mogły mieć przedmioty wykonane w tak niezwykłych okolicznościach!

 

Pierwsze żelazne przedmioty powstały już epoce brązu – może to brzmieć niedorzecznie, ale taki jest fakt.  I gdyby nie kosmos najpewniej by nie powstały, a nadejście całej epoki żelaza – kto wie – być może przesunęłoby się w czasie.

 

Uczeni badający żelazne artefakty sprzed tysięcy lat dowiedli, że żelazo służące do ich wytopienia ma kosmiczne pochodzenie – na Ziemię przybyło w formie meteorytów!

 

Epoka żelaza zaczęła się około 1200 r. p.n.e. na terenie dzisiejszej Turcji i Kaukazu. Ale najstarsze  żelazne przedmioty są o ponad 2 tysiące lat starsze! Albert Jambon z Krajowego Centrum Badań Naukowych we Francji dokonał analizy chemicznej próbek najstarszych żelaznych artefaktów. To właśnie skład chemiczny żelaza świadczy o jego pozaziemskim pochodzeniu.

 

W czasie tworzenia się planet pierwiastki takie jak nikiel czy kobalt gromadzą się wokół płynnego jądra planety, są zaś bardzo rzadkie na jej powierzchni. Tymczasem żelazo w formie meteorytów posiada wysoką zawartość tych pierwiastków i co istotne – w zasadzie jest „gotowe do użytku”. Ale co oczywiste – są też rzadko spotykane.

 

Tymczasem powierzchniowe złoża żelaza na Ziemi występują w formie tzw. rud darniowych, które wymagają najpierw wytopienia samego żelaza z rudy, a potem jego dalszej obróbki. Gdy ludzie opanowali tworzenie pierwszych pieców hutniczych, tzw. dymarek, ich pozyskiwanie stało się o wiele łatwiejsze i tym samym można było zaniechać wytopu trudno dostępnych, kosmicznych pamiątek.

 

Czy to meteoryty nakierowały ludzi na poszukiwanie podobnego surowca w ziemi? Dziś już tego zapewne nie stwierdzimy z całkowitą pewnością. Niemniej jednak jak widać kosmos miał faktycznie ogromny wpływ na życie naszych przodków.