Polska lekarka walczy z Norwegami

Gmina Sauherad w Norwegii zwolniła pewną polską lekarz rodzinną za to, że ta stosowała klauzulę sumienia odnośnie procedur związanych z aborcją i antykoncepcją.

Doktor Katarzyna Jachimowicz pracowała w miejscowości Gvarv od 2010 roku. W tym czasie odmawiała kobietom zakładania wkładek poronnych. Powoływała się przy tym na klauzulę sumienia, na której stosowanie miała otrzymać zgodę przy podpisywaniu umowy. Zgoda została wyrażona jednak tylko ustnie i nie zawarto jej w żadnej dokumentacji. 

Zwolniona lekarka zapowiada walkę z Norwegami, powołując się na prawo sprzeciwu sumienia, które jej zdaniem jest jednym z podstawowych praw człowieka. Polka zdążyła już złożyć pozew przeciwko gminie, a w całą sprawę zaangażował się norweski związek lekarzy chrześcijańskich NKLF, który pomaga doktor Jachimowicz zebrać potrzebną sumę do rozpoczęcia procesu. Może tu chodzić nawet o 400 tysięcy norweskich koron, czyli około 180 tysięcy złotych.

Adwokat doktor Jachimowicz zapowiedział już, że jeśli jej klientka przegra proces w Norwegii, to cała sprawa zostanie skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

BR

Norwegia nie respektuje klauzuli sumienia wobec polskiej lekarki

Jak informuje portal scanpress.net, Katarzyna Jachimowicz, polska lekarka pracowała w gminie Sauherad, została wyrzucona z pracy z powodu zastosowania klauzuli sumienia. Wkrótce sprawa trafi do norweskiego sądu.

Lekarka pracowała od 2011 roku na stanowisku lekarza rodzinnego w gminie Sauherad. W czasie podpisywania kontraktu zaznaczyła, że zastrzega sobie prawo do stosowania klauzuli sumienia w sytuacjach, które będą niezgodne z jej etyką i przekonaniami. Dotyczyć to miało skierowania na aborcję lub zakładania spirali. Powołując się na zasadę poszanowania lekarskiego sumienia, Krystyna Jachimowicz odmówiła wykonania zabiegu, czym ściągnęła na siebie skargę.

Gmina powołała się na przepis z 1 stycznia 2015 roku stanowiący, że lekarz nie ma prawa stosowania klauzuli sumienia i nie może odmówić skierowania na aborcję ani założenia spirali.

Klauzula sumienia jest respektowana w wielu krajach Unii Europejskiej, ale jak widać, są jeszcze takie przypadki gdzie nie jest respektowana. Miejmy nadzieję, że polska lekarka wróci do pracy.

Katarzyna B.