ROLNIK to człowiek INNEJ KATEGORII? Prezes KRUS twierdzi, że…

ROLNIK to człowiek INNEJ KATEGORII? Prezes KRUS twierdzi, że…

W ostatnich latach rolnik awansował społecznie i finansowo.

Niejeden rolnik jest bogatym przedsiębiorcą prowadzącym duże gospodarstwo. Rolnicy posiadają także drogie maszyny i samochody. To już nie są stereotypowi wieśniacy, tylko często biznesmeni. Jednak według prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nadal jest to grupa „upośledzona”, którą trzeba szczególnie wspierać.

 

Mocny wywiad

Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik udzieliła wywiadu dla Dziennika Gazeta Prawna. Tematem rozmowy była ogólna sytuacja Kasy i wypłata różnego rodzaju świadczeń. Prezes przyznała, że w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest aż 1 235 058 ubezpieczonych. Padło zatem pytanie o zrównanie wysokości składek w ZUS i KRUS. Przypomnijmy, że w „zusie” bazowa miesięczna składka dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą wynosi 1 316,97 zł. Tymczasem w „krusie” rolnik prowadzący gospodarstwo rolne do 50 ha płaci tylko 408 zł. kwartalnie (!). Jest zatem wielka dysproporcja w wysokości składek.

 

Inna kategoria ludzi

„Ze względu choćby na specyfikę produkcji rolnej, która jest uzależniona od warunków pogodowych, rolnicy nie mogą być traktowani tak jak pracownicy, którzy przychodzą na osiem godzin do pracy.” – powiedziała Aleksandra Hadzik.

Tym samym prezes KRUS wykazała się dogłębną „znajomością” realiów gospodarczych. Bo faktycznie, warunki pogodowe wcale nie dotyczą np. turystyki – brak śniegu zimą wcale przecież nie przeszkadza narciarzom. Z kolei latem ulewne deszcze, nie przeszkadzają w plażowaniu? Zawirowania gospodarcze, zmiany przepisów i zmiany na rynku pracy, wysokie koszty pracy wcale nie dotykają drobnych przedsiębiorców? Prowadzący firmę, poradzi sobie ze wszystkim.

Za to rolnicy są wręcz bezwolni i uzależnieni – według pani Prezes – od wielu, wielu czynników. Im zawsze wiatr w oczy!

Uwaga: Uwaga! BIEDRONKA wycofa ze sprzedaży TEN popularny produkt!

 

Prawie jak święte krowy

Dziennikarka Gazety Prawnej próbowała zwrócić Aleksandrze Hadzik uwagę na to, że także przedsiębiorcy są narażeni na rożnego rodzaju ryzyka. Jednak pani Prezes twardo stoi przy tym, że rolników trzeba traktować jak przysłowiowe „święte krowy”

Paulina Szewioła (DGP): Ale już przedsiębiorca w podobny sposób angażuje się w prowadzenie swojego biznesu i ponosi takie same konsekwencje, gdy mu się nie powiedzie. Proszę mnie przekonać, że rolnik i przedsiębiorca to są dwa odrębne podmioty, do których powinny mieć zastosowanie odmienne regulacje dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.
Aleksandra Hadzik: (…) W tym miejscu chciałabym jeszcze raz podkreślić wyjątkową specyfikę środowiska pracy rolnika, związaną ze wszystkimi ryzykami i ograniczeniami – jak na przykład: klęski żywiołowe, praca uzależniona od pór roku, czynniki naturalne wpływające na potencjał produkcyjny gospodarstwa. „

 

W końcu jednak prezes KRUS przyznała, że warto by podjąć temat urealnienia wysokości składek dla rolników.
Paulina Szewioła: Może należałoby pomyśleć o powiązaniu wysokości składek z dochodem gospodarstw?

Aleksandra Hadzik: Taki postulat jest na pewno racjonalny i warto byłoby się nim zająć.”

Jednak to stwierdzenie wcale nie gwarantuje, że KRUS się tym zajmie. W końcu sporej grupie społecznej jest na rękę  – płacić symboliczne składki, a otrzymywać normalną emeryturę. Jak czytamy w artykule:

„Dotacje do emerytury tych osób są wielomiliardowe i znacznie przewyższają wpływy ze składek.”

 

cyt. za gazetaprawna.pl

fot. pixabay

Dostaniesz drugą emeryturę? Wystarczy…

Dostaniesz drugą emeryturę? Wystarczy…

Nie każdy Polak, który bierze emeryturę jest zadowolony z jej wysokości. Można nawet powiedzieć, że większości osób nie wystarcza ona na godne życie. Teraz dowiadujemy się o tym, że niektórzy emeryci mają szansę dostać podwójną wypłatę.

Okazuje się, że jest naprawdę wiele metod na to aby dostać dosłownie drugą emeryturę. Jeżeli jesteś pracującym emerytem to należy wystąpić do ZUS o przeliczenie świadczenia. Wtedy są szanse na to, że dostanie się więcej pieniędzy. Kolejna rzecz to rekompensata za pracę w szczególnych warunkach. Również trzeba to sprawdzić. Właśnie przeliczenia większych stawek emerytur były tematem posiedzenia ekspertów ZUS.

Oto niektóre z pytań oraz odpowiedzi do nich, które opublikował na swojej stronie internetowej Fakt.

„Mam 61 lat, pracowałam do 2004 r., potem prowadziłam przez około 12 lat gospodarstwo rolne. Mając 60 lat przeszłam na emeryturę z ZUS.Czy mogę dostać jakiś dodatek za 12 lat pracy w rolnictwie, za które opłacałam składki do KRUS?”

Wysokość tej emerytury obliczona na nowych zasadach powiększy się za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Jeżeli okres w którym opłacane zostały składki na ubezpieczenie społeczne rolników jest krótszy niż 25 lat to przysługuje zwiększenie emerytury z tego właśnie tytułu. Należy wtedy złożyć wniosek oraz dołączyć zaświadczenie z KRUS o okresach opłacania składek.

„W latach 1960-62 chodziłem do zasadniczej szkoły zawodowej i odbywałem praktyki. Czy okres ten mogę doliczyć do emerytury?”

„Okres nauki zawodu może być zaliczony do okresów mających wpływ na wysokość pana emerytury, jeżeli miał pan zawartą z pracodawcą indywidualną umowę o nauce zawodu. Żeby doliczyć ten okres do emerytury powinien pan przedłożyć świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy stwierdzające fakt zawarcia umowy o nauce zawodu.”

„Mam 69 lat, pobieram emeryturę i jeszcze pracuję, odprowadzam składki emerytalno-rentowe. Czy jak zakończę pracę, będę mógł przeliczyć świadczenie?”

„Tak, na pana wniosek wysokość emerytury zostanie powiększona o kwotę składek wynikającą z podzielenia składek zapisanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa do emerytury, przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie emerytury. Jeśli pan nadal pracuje, wniosek o doliczenie składek może pan zgłaszać raz w roku lub po ustaniu ubezpieczenia.”

Ponadto, eksperci podkreślali, że jest jeszcze więcej możliwości pobierania dodatkowych pieniędzy z ZUS. Wystarczy tylko skontaktować się z osobą, która jest w tym temacie profesjonalistą.

źródło: fakt.pl fot. pixabay.com