Utrudnią samorządom zadłużanie się?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce poszerzyć uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych, aby uniemożliwić samorządom pozyskiwanie pieniędzy niewliczanych do długu publicznego.

Celem jest walka z nadmiernym stopniem zadłużenia jednostek samorządowych. „Dziennik Gazeta Prawna” przytacza słowa projektodawców zmian ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z których wynika, że rząd chce zwiększyć skuteczność działań nadzorczych i kontrolnych izb, co ma pozwolić na „szybszą i proporcjonalną reakcję w coraz częstszych sytuacjach pogarszającego się stanu finansów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego”.

Przede wszystkim rząd chce umożliwić izbom kontrolę spółek komunalnych. Miałoby to zmniejszyć ryzyko niewypłacalności gmin będące skutkiem transferu gminnego zadłużenia właśnie do takich spółek. Poza tym, RIO miałyby sprawdzać, czy dług zaciągnięty przez gminę spełnia kryterium nie tylko legalności, lecz także gospodarności. Kontrolowane byłyby więc nawet poręczenia udzielane przez samorządy.

Pomysł resortu spraw wewnętrznych nie podoba się samorządom. Regionalne władze twierdzą bowiem, że rząd chce w ten sposób sterować samorządami z zewnątrz.

 

Natalia W.

Zgłoszono ponad 150 posterunków policji do reaktywacji

— Na ten cel, na lata 2017-20 zarezerwowano 100 milionów złotych – poinformował Jarosław Zieliński, wiceminister obrony z PiS w Gdańsku podczas spotkania dotyczącego mapy zagrożeń bezpieczeństwa.

— Koncepcja policji na telefon, bo taką lansowano wtedy, absolutnie się nie sprawdziła – ocenił Zieliński, dodając, że policja nie może „tylko reagować na zgłoszenia”. — Wtedy ginie funkcja prewencyjna, mniejsze jest rozpoznanie zagrożeń w terenie i wydłuża się czas reakcji – wskazał wiceminister.

Jak informuje Polskie Radio, wiceminister Zieliński poinformował, że w czasie konsultacji dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa „zgłoszono ponad 100 posterunków do reaktywowania w całej Polsce”, a już po zakończeniu akcji – ponad 50 kolejnych.

— I mamy kolejne zgłoszenia. Samorządowcy w szczególności, ale też grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe postulują przywracanie posterunków policji. Będziemy to czynić. To jest ważny filar przywracania ludziom instytucji, która ma dbać o nasze bezpieczeństwo – zaznaczył Zieliński, dodając, że bezpieczeństwo „musi być wysokie nie tylko w dużych miastach, ale też w powiatach, gminach, na wsi i osiedlach”.

Wiceminister poinformował też, że w grę wchodzi nie tylko reaktywacja, ale też jeżeli zajdzie taka potrzeba, tworzenie nowych posterunków.

— Damy etaty na to, będzie policja czuwała nad bezpieczeństwem – zapewnił wiceminister Zieliński.

Zobacz także: Mariusz Błaszczak: Powstanie interaktywna mapa dot. zagrożeń

Natalia W.