skowronek

W Europie wymierają ptaki. Odpowiedzialne unijne programy rolne?

W całej Europie obserwuje się masowe wymieranie populacji pospolitych gatunków ptaków. Od 198o roku ich liczebność spadła o około połowę. Odpowiedzialne za to mogą być unijne systemy wsparcia dla rolnictwa.

Badania prowadzone w ramach monitoringu ptaków polnych prowadzony w całej Europie wykazuje drastyczny spadek populacji tak niegdyś pospolitych gatunków jak skowronek, szpak, czajek czy kuropatw.

Z raportu Europejskiej Rady Liczenia Ptaków (European Bird Census Council) w holenderskim Nijmegen wynika, że pomiędzy 1980 a 2016 rokiem populacje pospolitych gatunków zmniejszyły się o 56%. Według danych Niemieckiej organizacji ochrony środowiska NABU, w Niemczech populacje zmniejszyły się nawet o 40%.

Jest kilka czynników odpowiedzialnych za ten katastrofalny stan. Mówi się tu o chemizacji środowiska i fragmentacji oraz zajęciu siedlisk. Za najważniejszy czynnik uznaje się przede wszystkim intensywny system produkcji rolnej. W Unii Europejskiej promuje się monokulturowe, wielkoobszarowe uprawy. Ich zakładanie powoduje zanik środowisk wilgotnych i urozmaiconych. Zanikają siedliska korzystne dla populacji ptaków. Znikają też populacje owadów, ziół i chwastowisk a więc baza pokarmowa ptaków.

W krajach niedawno przyjętych do Unii sytuacja jest jeszcze gorsza. Spadek wielkości populacji ptaków postępuje szybciej. Odpowiedzialne są za to niekorzystne zmiany środowiska, których przyczyną są unijne programy rolne. Wspierają one produkcję rolną szkodliwą dla środowiska.

W całej Europie ornitolodzy starają się realizować programy przywracające tradycyjne formy rolnictwa.

Źródło: dw.com

Fot. Media Nauka

ZOBACZ TEŻ: https://wpolityce24.pl/szok-rolnicy-robia-dziury-w-zywych-krowach-z-jakiego-powodu/

 

bocian, bociany

Gdzie giną polskie bociany? Mroczna tajemnica rozwikłana – chodzi o jedno miejsce w Bułgarii!

Uczeni postanowili założyć nadajniki GPS-GSM 54 ptakom, które miały wylecieć z naszego kraju do ciepłych krajów. Jak się okazało aż 23 bociany zginęły zanim w ogóle wyleciały z Europy! Badacze postanowili odkryć, które miejsce jest dla nich tak śmiercionośne. Wynik poszukiwań ich przeraził.

 

Uczeni na podstawie zapisów z GPS odkryli miejsca, gdzie umierały bociany. Z 23 padłych ptaków tylko jeden doleciał na Bliski Wschód! Pozostałe padły jeszcze w Europie. Już ten jeden fakt poddał w wątpliwość teorię, że większość boćków pada ofiarą polowań, które prowadzi się  szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

 

Z pozostałych 22 ptaków zaledwie 4 padły ofiarą drapieżników. Badacze z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotarli do miejsc, gdzie ginęły ptaki, w Rumunii, oraz w Bułgarii. To drugie okazało się szczególnie przerażające.

 

Chodziło o wysypisko śmieci niedaleko Burgas. Jest ono wybierane na miejsce postoju przez bociany, a na nieszczęście dla nich jest całkowicie otoczone liniami wysokiego napięcia. To one powodują największe przetrzebienie wśród ptaków.

 

Na miejscu udało nam się odnaleźć jednego z martwych płatków z naszym nadajnikiem. Leżał na siedmiu innych ciałach bocianów. Sprawdziliśmy 10 słupów wysokiego napięcia w okolicy i odkryliśmy 130 martwych ptaków. Obok wysypiska takich słupów jest aż 100. To może znaczyć, że zginęło tutaj aż 1300 bocianów

 

– napisano w oświadczeniu Farmland Ecology Group, która, do której należy część z uczonych prowadzących badania.

 

 

ZOBACZ:Leśnicy w SZOKU: znaleźli w Polsce ptaka, który WYMARŁ 100 lat temu!

 

 

Wygląda więc na to, że największe zagrożenie czeka na nasze boćki nie w Afryce a jeszcze w Europie. Czy możemy jakoś zapobiec masowemu ginięciu bocianów? Miejmy nadzieję, że uczeni oraz dostawcy energii elektrycznej przedyskutują wspólnie ten temat.

 

o2.pl/ foto: zdjęcie ilustracyjne