UE chce odebrać państwom członkowskim prawo decydowania o azylu!

Komisja Europejska planuje reformę prawa azylowego przewidującą przejęcie przez Brukselę od państw członkowskich kompetencji decyzyjnych w sprawach dotyczących przyznawania imigrantom statusu azylanta.

Jak informuje portal polsatnews.pl, KE ma zamiar przekształcić Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) ze zwykłej agencji unijnej w agencję z kompetencjami decyzyjnymi, która miałaby filie we wszystkich krajach UE i rozpatrywałaby na miejscu odwołania od swoich decyzji.

„Stworzyłoby to jednolity i scentralizowany mechanizm decyzyjny i zapewniłoby całkowitą harmonizację postępowania, a także spójny system oceny prawa (imigrantów) do ochrony w UE” – zamieszczono w komunikacie KE.

Autorzy propozycji reformy krytykują obowiązujący system dubliński zobowiązujący imigrantów do złożenia wniosku o azyl w pierwszym kraju UE, do którego przybyli. Ten system doprowadził do nadmiernego obciążenia kilku krajów, w tym Grecji i Włoch – dodaje portal polsatnews.pl.

BR

Komentarze