UE stabilizuje politykę klimatyczną

Polityka klimatyczna UE pozostanie bez zmian do roku 2030. Parlament Europejski i Komisja Europejska skoncentruje się na osiągnięciu ustalonych już celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Na przyjęciu zapisów w tej sprawie podczas obecnego szczytu UE zależało Polsce.

Podczas marcowego spotkania ministrów ds. środowiska, które podsumowywało ubiegłoroczny szczyt klimatyczny w Paryżu, kilka krajów Europy Zachodniej naciskało na wyznaczenie ambitniejszych celów redukcji CO2. UE założyła w październiku 2014 r. – na rok przed konferencją klimatyczną COP21 w Paryżu w listopadzie 2015 r. – że ograniczy wydzielanie gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 proc. w stosunku do roku 1990.

Przywódcy unijni z zadowoleniem przyjęli w czwartek krytykowaną przez ekologów analizę Komisji Europejskiej, przygotowaną w następstwie globalnego porozumienia klimatycznego zawartego w grudniu w Paryżu. Mówi ona o dalszych krokach, jakie UE powinna podjąć, by wypełnić zobowiązania przyjęte we francuskiej stolicy.

MM

źródło: money.pl

 Komentarze