UKRAIŃSCY studenci zabierają stypendia POLAKOM!

Coraz więcej Ukraińców wybiera uczelnie w Polsce, a to wszystko za sprawą oferowanej przez państwo pomocy materialnej. Liczba miejsc na uniwersytetach jest ograniczona, a Ukraińców przybywa z roku na rok.

Z roku na rok Polska traci na systemie pomocy dla Ukraińców, którzy stanowią blisko 50% zagranicznych studentów w Polsce. Na przełomie 2014/2015 aż 11 tysięcy Ukraińców studiowało na warunkach komercyjnych, a około 3 tysiące z nich otrzymuje pomoc w finansowaniu studiów, w postaci zwolnienia z opłat i stypendium, bez względu na wyniki w nauce. Co ciekawe, Ukraińcy otrzymali specjalny tryb, który znacznie różni się od warunków, obowiązujących polskich obywateli. Stanowi on gwarancje bezpłatnego kształcenia oraz stypendium Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Na przełomie 2014 i 2015 roku MSZ sfinansowano również koszty pobytu i kształcenia dla 150 Ukraińców w Polsce i 5 w Kolegium Europejskim w Natolinie.

 

A jak wygląda pomoc dla polskich studentów? Przykładowo, na jednym z uniwersytetów w Polsce, stypendium rektora jest przyznawane dla osób ze średnią powyżej 4,5, ale to nie wszystko, ponieważ wsparcie dostaje jedyne 10% uczniów. Często dochodzi do sytuacji, w której zdolni studenci mimo wysokiej średniej nie mogą uczestniczyć w programie stypendialnym. Spełnienie tych dwóch, niełatwych, wymogów daje możliwość uzyskania wsparcia w postaci 500zł miesięcznie. Pytanie, tylko czy jest to wystarczająca kwota dla studentów, zwłaszcza tych przyjezdnych. Stypendium socjalne dla najuboższych to zaledwie 190zł miesięcznie (uwzględniając dochód netto w granicach 891,00 – 1043,90 zł), a ceny akademików w tym mieście wahają się od 200 do 400zł.

 

 

Taką pomoc oferuje wiele miast w Polsce, między innymi Kielce, które są miastem partnerskim z Winnicą (miasto na Ukrainie), z której aż 120 studentów, w tym 43 z ubiegłych lat otrzyma w tym roku pomoc w postaci stypendium, to dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Wysokość stypendium to 500 złotych miesięcznie, przez co suma środków zaplanowanych w budżecie miasta wynosi ogółem około 600 000 złotych. Kielce to niejedyne miasto w Polsce, które wspiera studentów z Ukrainy. Niewątpliwie pieniądze ze wsparcia dla studentów z Ukrainy mogłyby trawić do polskich studentów lub znaleźć swoje zastosowanie przy realizacji reform szkolnictwa w Polsce.

 

 

Jeśli już mowa o reformach szkolnictwa. Polska w ramach pomocy Ukrainie od 2015 r. na mocy ,,Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty’’ realizuje projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej o nazwie: „Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie”. Polskie ministerstwo stworzyło plan w czterech obszarach tematycznych: wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, decentralizacja systemu oświaty i finansowania zadań oświatowych, systemu nadzoru pedagogicznego i ocena jakości pracy szkół oraz system egzaminów zewnętrznych z języków obcych nowożytnych.Komentarze