Wzrasta kluczowy zasiłek. To SPORA podwyżka!

Od 1 września dostaniemy wyższy zasiłek. W pierwszych 90 dniach będzie to 1200 zł, a w pozostałym okresie wyniesie on 942,30 zł. O jakie świadczenie chodzi?

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych to efekt ustawy o dodatku solidarnościowym. Obowiązuje ona od drugiej połowy czerwca br.

Na jej podstawie wprowadzono dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 złotych. Przysługiwał on osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

Dodatek obowiązywał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

– Nikogo nie zostawiliśmy bez pomocy. Dodatek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa zakładała podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna obowiązywać od września – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zasiłek wzrośnie do 1200 zł (w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku). Później będzie to 942,30 zł. Obecnie to odpowiednio 881,30 zł i 692,00 zł.

– Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek – zaznacza minister Marlena Maląg.

Podwyższono też m.in. stypendium stażowe, dodatek aktywizacyjny czy świadczenie integracyjne dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Fot. Pixabay

Wprowadzano również ważną zmianę, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy, umożliwiających otrzymanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

– Dotyczy to osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmniejszono wymiar czasu pracy skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę – podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz także: Zabrze w szoku! Ugodziła chłopca nożem!

Fot. PixabayKomentarze