ZGONY po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19! Odkryto prawdopodobną PRZYCZYNĘ!

Śmierć krótko po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19! Znane są prawdodpobnie przyczyny.

Jak mówi części lekarzy przyczyną nagłych zgonów, które występują po przyjęciu szczepionki przeciw COVID, może nie być reakcja organizmu na zaaplikowany preparat. Co jednak może przyczyniać się do śmierci po zaszczepieniu? Wielu nie miało o tym pojęcia. Specjaliści rozwiewają wątpliwości.

W Polsce od momentu rozpoczęcia szczepień do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły  1393 zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych. W tym aż  1174 miało charakter łagodny.  Jak wynika z oficjalnego raportu NOP krótko po podaniu szczepionki odnotowano 12 zgonów. Według dr Pawła Grzesiowskiego, eksperta NRL ds. walki z COVID-19, w przeważającej ilości przyczyną zgonu mógł być..

tzw.zespół kruchości. Jest to zespół chorobowy, który dotyka osób starszych. Według statystyk w całej Europie z problemem zmaga się ok. 18 proc. seniorów powyżej 65 roku życia.

– Zespół kruchości to nie jest choroba sensu stricto, natomiast jest to zespół chorobowy. Wzbudza on od pewnego czasu zainteresowanie geriatrów i wielu lekarzy innych specjalności z uwagi na fakt szybkiego starzenia się społeczeństwa Europy. Zgodnie z definicją WHO zespół kruchości jest postępującym, związanym z wiekiem, zmniejszeniem wydolności fizjologicznej narządów i układów ciała, które skutkuje zmniejszeniem zdolności regeneracyjnych organizmu, podatnością na szkodliwe działanie na organizm czynników stresogennych i zwiększonym ryzykiem szeregu chorób i dolegliwości – powiedział portalowi WP abc Zdrowie prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii.Komentarze