Ziobro: zachowanie Rzeplińskiego potwierdza upolitycznienie TK

Zbigniew Ziobro komentuje dwa dni wizytacji Komisji Weneckiej. Stwierdza, że fakt „niedopuszczenia przez prezesa Rzeplińskiego do rozmowy z delegatami KW wszystkich sędziów TK jest wyrazem upolitycznienia i brak bezstronności tego organu”.

Minister Zbigniew Ziobro w rozmowie z dziennikarzami komentował wydarzenia polityczne, które miały miejsce przy okazji wizytacji Komisji Weneckiej. Zauważył, że „Komisja Wenecka jasno stwierdza, że nie może być tak, by jedna opcja rządząca dominowała w Trybunale Konstytucyjnym, a przecież tak stało się za sprawą zmian przeforsowanych przez Platformę Obywatelską”. Ziobro odniósł się do funkcji Komisji Weneckiej, twierdził, że zazwyczaj jest tak, że pełni ona zadania organu doradczego i tak też jest postrzegana.

Sugerował: „Mogę zacytować przewodniczącego Komisji Weneckiej, który powiedział, że do tej pory żaden kraj nie wdrożył w pełni wszystkich uwag i sugestii Komisji Weneckiej, ale zawsze wywołują one dyskusje, część z nich jest uwzględniana, część nie”.

Ziobro krytykował tez Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa TK, twierdząc, że: „to kolejny dowód na wielkie upolitycznienie i brak bezstronności prezesa Trybunału, który nawet wobec Komisji Weneckiej popełnił swego rodzaju despekt, nie dopuszczając części sędziów”. Ponadto wyraził obawę, że jest to swego rodzaju podzielenie Trybunału Konstytucyjnego na tych, którzy są wybrani przez obecny Sejm oraz na tych, którzy są wybrani przez Sejm poprzedniej kadencji. Konstatował, że „jest to rzecz niebywała i dałem temu wyraz również w czasie rozmowy z przewodniczącym i członkami Komisji Weneckiej, którzy byli tą sytuacją trochę zaambarasowani i zdegustowani”.

Andrzej Rzepliński, prezes TK, poproszony o komentarz stwierdził „wybrałem tych, którzy byli sędziami sprawozdawcami w sprawach grudniowych, które były rozstrzygane. Osiemnastu sędziów trudno zaprosić na półtoragodzinne spotkanie, bo ani oni nie mogliby zadać pytania, ani oni nie mogliby na nie odpowiedzieć”.

W dniach 11/12 marca w Wenecji odbędzie się posiedzenie Komisji Weneckiej, która przedstawi stanowisko wypracowane podczas wizytacji w Polsce.

PW

Źródło:www.rmf24.plKomentarze