ZOBACZ jak mieszkańcy Zamościa poradzili sobie z ustawą dekomunizacyjną. PRZECHYTRZYLI wszystkich!

Wiadomo już, kto będzie patronował zamojskim ulicom, których nazwy trzeba było zmienić ze względu na ustawę dekomunizacyjną. Nowych patronów wybrali mieszkańcy poszczególnych osiedli.

 

Mieszkańcy osiedla Promyk zmienili nazwę ulicy noszącej dotychczas imię kapitana Leszczowa (sowiecki komendant Zamościa w 1944 r.) na ulicę Leszczową. Ulicę polskiego działacza socjalistycznego i komunistycznego, Mariana Buczka zastąpi Karol Buczek (historyk, mediawista). Ulicy Małgorzaty Fornalskiej (działaczki komunistycznej przez wiele lat związanej z Bolesławem Bierutem) patronować będzie teraz Franciszek Fornalski, polski żołnierz, uczestnik wojen napoleońskich, kawaler Legii Honorowej i Virtuti Militari.

 

Podczas zebrań mieszkańcy osiedla Stare Miasto nadali natomiast imię Stanisława Mikołajczyka skwerkowi przy ul. Partyzantów, który znajduje się po prawej stronie pomnika Batalionów Chłopskich.

 

Takim sposobem, nazwy ulic ulegną drobnym zmianom, a mieszkańcy nie będą musieli przestawiać się na nowe.Komentarze