Górnicy znowu chcą kasy od podatników!

Przedstawiciele Związku Zawodowego Górników złożyli listy z podpisami w Sejmie. Ponad 125 tys. osób poparło projekt ustawy, która ma na celu zagwarantować darmowy deputat węglowy z budżetu państwa dla wszystkich emerytów górniczych.

Jak informuje www.polskieradio.pl, deputat węglowy jest to uprawnienie do ilości bezpłatnego węgla, może być realizowany w postaci węgla do ogrzewania domu czy mieszkania lub w formie ekwiwalentu pieniężnego. Dariusz Potyrała, lider Związku Zawodowego Górników w Polsce, powiedział, że inicjatywa służy przede wszystkim uporządkowaniu obecnego chaosu prawnego i nie wiąże się z postulatem jakichkolwiek nowych uprawnień dla emerytów górniczych.

Warto zaznaczyć, że koszty deputatu dla emerytów, rencistów i wdów górniczych związkowcy szacują na ok. 400 mln zł roczne, a połowa tej kwoty już teraz pochodzi z budżetu państwa.

Ze względu na oszczędności w górnictwie, dziś nie wszyscy uprawnieni otrzymują deputat, a świadczenie dla tych, którzy je dostają, jest finansowane z różnych źródeł. Realizacja deputatu węglowego oznacza wielomilionowe koszty dla spółek węglowych. W efekcie znaczna grupa emerytów górniczych nie dostaje dziś tego świadczenia, a pozostała część, głównie z mniejszych spółek i likwidowanych kopalń, dostaje, głównie w postaci ekwiwalentu pieniężnego – dodaje portal www.polskieradio.pl.

Komentarze