PIT 37 online – jak dobrze przygotować rozliczenie PIT?

Z deklaracji PIT 37 korzysta najwięcej osób. Jest to bowiem formularz, który wypełniają osoby, które przychody uzyskiwały z tytułu umowy o pracę, zlecenia, dzieła, praw autorskich. 

PIT 37 – dla tych, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT 37 to formularz przeznaczony dla podatników, którzy w 2022 roku uzyskali przychody ze źródeł wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub innych odpowiednich podmiotów. Chodzi tutaj przede wszystkim o dochody z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów (chodzi tutaj zarówno o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło)
 • stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy),
 • pracy nakładczej,
 • emerytur,
 • rent krajowych.

To jednak nie wszystkie dochody, które rozlicza się poprzez PIT 37, należą do nich także:

 • świadczenia przedemerytalne,
 • dochody z tytułu członkostwa w spółdzielniach produkcyjnych lub rolnych,
 • zasiłki,
 • stypendia,
 • przychody z praw majątkowych (np. autorskich),
 • świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dochody z pracy czasowo aresztowanych i skazanych,
 • umowy aktywizacyjne.

Poprzez deklarację PIT 37 nie rozlicza nie natomiast dochodów z tytułu działalności gospodarczej. Podstawą są tutaj najczęściej dochody z tytułu stosunku pracy podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W zeznaniu podatkowym powinny się znaleźć wszystkie dochody, nawet jeśli ich źródeł jest kilka. Formularze PIT 37 pozwalają również na odliczenie różnego rodzaju ulg podatkowych, a także wykonanie odliczeń od dochodu na zasadach obowiązujących w danym roku podatkowym.

Czas złożenia deklaracji PIT 37

Formularz PIT składa się dla celów podatkowych. Pozwala on określić, czy podatnik opłacił wszystkie należne podatki, czy dokonał nadpłaty czy niedopłaty podatków. Formularz PIT 37 składa się do urzędu skarbowego do końca kwietnia rok następującego po rozliczanym roku podatkowym. Ponieważ w tym roku 30 kwietnia wypada w niedzielę, czas na złożenie zeznania wydłuża się do 2 maja 2023 roku. Nie warto jednak czekać z rozliczeniem do samego końca. Obecnie PIT 37 online złożyć można stosunkowo prosto, korzystają ze specjalnych programów e-PITy lub rozliczając się przez stronę Ministerstwa Finansów. Im szybciej złożysz deklarację, tym szybciej możesz otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Zobacz: https://www.e-pity.pl/pit-37/

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu — kiedy opłaca się wejść na stronę Ministerstwa

Niezależnie od tego, czy rozliczasz się z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia, czy podstawą wynagrodzenia jest u ciebie umowa o pracę, pracodawca ma obowiązek do końca lutego złożyć do MF PIT 11, który informuje o dochodach i pobranych w związku z nimi zaliczkach na podatek dochodowy. Druk ten pracodawca ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego, jak również przekazać pracownikowi. To bowiem PIT 11 staje się podstawą do wypełnienia formularza PIT 37. Rozliczenie PIT 37 może sprowadzić się właściwie do zaakceptowania danych dostępnych na stronie podatki.gov.pl. Na podstawie  danych od pracodawców MF generuje gotowe formularze PIT 37: wystarczy je sprawdzić i jeśli wszystko jest w porządku, zaakceptować i przesłać do US. Rządowy program PIT ułatwia spełnienie obowiązku podatkowego bardzo wielu osobom. Wchodzisz, sprawdzasz, akceptujesz, otrzymujesz urzędowe poświadczenie odbioru. Jeśli musisz, także poprzez stronę możesz dokonać płatności brakującego podatku. Czy zawsze jednak to rozwiązanie się opłaca?

 

fot. shutterstock

 

Przed złożeniem deklaracji w ten sposób, warto zastanowić się, czy masz ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać lub odliczenia od dochodu, które chcesz zrealizować. Jeśli tak, formularz musisz wypełnić samodzielnie. Dokumenty przygotowane przez MF takich danych nie zawierają, bo US nie ma do nich dostępu.

Rozliczenie PIT online — dlaczego warto? Z czego skorzystać?

E-PITy to program między innymi do rozliczenia PIT 37 online przy zastosowaniu skali podatkowej aktualnie obowiązującej. Program stale jest aktualizowany, wypełniając formularz PIT z jego pomocą, masz pewność, że pracujesz na właściwym druku. Rozwiązanie to świetnie sprawdza się, kiedy oprócz danych o dochodach, chcesz także w PIT zawrzeć dane o ulgach i odliczeniach. Sprawdź: https://www.e-pity.pl/pit-37-program-online/

Automatyczny program na podstawie wprowadzonych przez ciebie danych dokona wszystkich niezbędnych obliczeń. Nie musisz więc martwić się, że jakaś część obowiązku nie zostanie dopełniona. Ponadto, dzięki programowi e-PITy ryzyko błędu w obliczeniach właściwie nie istnieje. Program na podstawie przedstawionych danych liczy wszystkie niezbędne pozycje. Uniemożliwia także wysłanie formularza z brakującymi danymi osobowymi. Dzięki temu rozliczenie PIT 37 online przebiega nie tylko sprawnie, lecz także ryzyko niepoprawnego jego złożenia  jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku samodzielnych obliczeń. Program jest skonstruowany także, że po ukończeniu formularza, również możesz automatycznie przesłać do US, czego dowodem jest urzędowe poświadczenie odbioru.

Takie rozwiązania pozwalają zapłacić niższy podatek, dzięki stosowaniu ulg i odliczeń, a jednocześnie skracają czas potrzebny na spełnienie obowiązku zeznania podatkowego.

 

 

 


ARTYKUŁ APONSOROWANY

Komentarze