„Mój Prąd”. Ważna informacja dotycząca Programu!

„Mój Prąd” to „instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych”.

Program „Mój Prąd” ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Chodzi tutaj o osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby. W ramach Projektu można 50% kosztów kwalifikowanych – nie więcej jednak niż 5000 zł.

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało ważną informację w sprawie dotacji:

 

Program „Mój Prąd” okazał się ogromnym sukcesem. Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów, którzy już produkują energię elektryczną z instalacji PV.

 

Co to oznacza? Pierwotnie nabór miał być prowadzony od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków. Bardzo duże zainteresowanie projektem „Mój Prąd” sprawia, że nabór jest skrócony:

 

Z powodu wykorzystania podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia br. nabór wniosków. Wnioski będzie można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia br. włącznie.

 

Jednocześnie Ministerstwo zapowiada, że w 20121 roku będzie prowadzony nowy nabór. Szczegółowe informacje na gov.pl oraz na stronie projektu „Mój Prąd”.

 

>>>Uwaga: Jest zakaz podróżowania między regionami!

 

pixabay

 

 Komentarze